• Luận Văn Luận Án
  • Ký hiệu PL/XG: 510 TN 5763b/ 21
    Nhan đề: Bồi dưỡng năng lực mô hình hóa toán học cho học sinh thông qua dạy học chủ đề tam giác đồng dạng ở lớp 8 :

DDC 510
Tác giả CN Trần, Thị Thúy Ngọc
Nhan đề Bồi dưỡng năng lực mô hình hóa toán học cho học sinh thông qua dạy học chủ đề tam giác đồng dạng ở lớp 8 : Luận văn Thạc sĩ Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Toán: 8140111 / Trần Thị Thúy Ngọc; Ng.h.d.: PGS.TS Nguyễn Chiến Thắng
Thông tin xuất bản Nghệ An : Đại học Vinh, 2021
Mô tả vật lý 123tr. : Minh họa ; 27 cm
Phụ chú Đầu trang nhan đề ghi: Bộ Giáo dục và đào tạo. Trường Đại học Vinh
Thuật ngữ chủ đề Toán học
Từ khóa tự do Toán học
Từ khóa tự do Phương pháp dạy học
Từ khóa tự do Luận văn Thạc sĩ
Từ khóa tự do Chủ đề
Từ khóa tự do Tam giác
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Chiến Thắng
Địa chỉ Kho Luận Án(1): LA.023360
Tệp tin điện tử https://thuvien.vinhuni.edu.vn/kiposdata1/anhbia/nhan/luanvan2021/la.23360thumbimage.jpg
000 00000nam#a2200000ua#4500
00194136
00251
004B6EE00CA-467C-4E69-ADD2-B8ED1CB7A570
005202205121508
008160608s2021 vm vie
0091 0
039|y20220512150849|zpvnhan
041 |avie
044 |aVN
082 |a510|bTN 5763b/ 21|223 ed.
100 |aTrần, Thị Thúy Ngọc|eTác giả
245 |aBồi dưỡng năng lực mô hình hóa toán học cho học sinh thông qua dạy học chủ đề tam giác đồng dạng ở lớp 8 : |bLuận văn Thạc sĩ Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Toán: 8140111 / |cTrần Thị Thúy Ngọc; Ng.h.d.: PGS.TS Nguyễn Chiến Thắng
260 |aNghệ An : |bĐại học Vinh, |c2021
300 |a123tr. : |bMinh họa ; |c27 cm
500 |aĐầu trang nhan đề ghi: Bộ Giáo dục và đào tạo. Trường Đại học Vinh
502 |aLuận văn (ThS) -- Trường Đại học Vinh, 2021
504 |aThư muc: tr.85-123|b36
650 |aToán học
653 |aToán học
653 |aPhương pháp dạy học
653 |aLuận văn Thạc sĩ
653 |aChủ đề
653 |aTam giác
700 |aNguyễn, Chiến Thắng|eNg.h.d.|cPGS.TS
852|aTVV|bKho Luận Án|j(1): LA.023360
8561|uhttps://thuvien.vinhuni.edu.vn/kiposdata1/anhbia/nhan/luanvan2021/la.23360thumbimage.jpg
890|a1|b0|c1|d50
Dòng Mã vạch Nơi lưu Chỉ số xếp giá Loại tài liệu Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn
1 LA.023360 Kho Luận Án 510 TN 5763b/ 21 Luận văn, Luận án 1
Comment