• Luận Văn Luận Án
  • Ký hiệu PL/XG: 510 VL 931b/ 21
    Nhan đề: Bồi dưỡng năng lực mô hình hóa toán học cho học sinh trung học phổ thông trong dạy học chủ đề cấp số cộng - cấp số nhân :

DDC 510
Tác giả CN Vũ, Tiến Lực
Nhan đề Bồi dưỡng năng lực mô hình hóa toán học cho học sinh trung học phổ thông trong dạy học chủ đề cấp số cộng - cấp số nhân : Luận văn Thạc sĩ Lí luận và phương pháp dạy học bộ môn Toán; Mã số: 8.14.01.11 / Vũ Tiến Lực; Ng.h.d.: TS Trương Thị Dung
Thông tin xuất bản Nghệ An : Đại học Vinh, 2021
Mô tả vật lý 108 tr. ; 27 cm
Phụ chú Đầu trang nhan đề ghi: Bộ Giáo dục và đào tạo. Trường Đại học Vinh
Thuật ngữ chủ đề Toán học
Từ khóa tự do Toán học
Từ khóa tự do Phương pháp dạy học
Từ khóa tự do Luận văn Thạc sĩ
Từ khóa tự do Học sinh
Từ khóa tự do Chủ đề
Tác giả(bs) CN Trương, Thị Dung
Địa chỉ Kho Luận Án(1): LA.023377
Tệp tin điện tử https://thuvien.vinhuni.edu.vn/kiposdata1/anhbia/vananh/luanan/2021/la.023377thumbimage.jpg
000 00000nam#a2200000ua#4500
00194141
00251
004CFFFBBB1-B221-47E9-8CD5-15E0EDD40722
005202205121526
008160608s2021 vm vie
0091 0
039|y20220512152625|zbmvananh
041 |avie
044 |aVN
082 |a510|bVL 931b/ 21|223 ed.
100 |aVũ, Tiến Lực|eTác giả
245 |aBồi dưỡng năng lực mô hình hóa toán học cho học sinh trung học phổ thông trong dạy học chủ đề cấp số cộng - cấp số nhân : |bLuận văn Thạc sĩ Lí luận và phương pháp dạy học bộ môn Toán; Mã số: 8.14.01.11 / |cVũ Tiến Lực; Ng.h.d.: TS Trương Thị Dung
260 |aNghệ An : |bĐại học Vinh, |c2021
300 |a108 tr. ; |c27 cm
500 |aĐầu trang nhan đề ghi: Bộ Giáo dục và đào tạo. Trường Đại học Vinh
502 |aLuận văn (ThS) -- Trường Đại học Vinh, 2021
504 |aThư mục: Cuối chính văn|b33
650 |aToán học
653 |aToán học
653 |aPhương pháp dạy học
653 |aLuận văn Thạc sĩ
653 |aHọc sinh
653 |aChủ đề
700 |aTrương, Thị Dung|eNg.h.d.|cTS.
852|aTVV|bKho Luận Án|j(1): LA.023377
8561|uhttps://thuvien.vinhuni.edu.vn/kiposdata1/anhbia/vananh/luanan/2021/la.023377thumbimage.jpg
890|a1|b0|c1|d65
Dòng Mã vạch Nơi lưu Chỉ số xếp giá Loại tài liệu Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn
1 LA.023377 Kho Luận Án 510 VL 931b/ 21 Luận văn, Luận án 1
Comment