• Luận Văn Luận Án
  • Ký hiệu PL/XG: 407 NH 987t/ 21
    Nhan đề: Tổ chức hoạt động đọc, viết, nói, nghe trong dạy học văn bản nghị luận lớp 11 ở trường trung học phổ thông :

DDC 407
Tác giả CN Ngô, Thị Thanh Huyền
Nhan đề Tổ chức hoạt động đọc, viết, nói, nghe trong dạy học văn bản nghị luận lớp 11 ở trường trung học phổ thông : Luận văn Thạc sĩ Lý luận và PPDH bộ môn Ngữ văn: 8140111 / Ngô Thị Thanh Huyền; Ng.h.d.: TS Nguyễn Thị Ngọc Hà
Thông tin xuất bản Nghệ An : Đại học Vinh, 2021
Mô tả vật lý 157tr. ; 27 cm
Phụ chú Đầu trang nhan đề ghi: Bộ Giáo dục và đào tạo. Trường Đại học Vinh
Thuật ngữ chủ đề Văn học
Từ khóa tự do Trung học phổ thông
Từ khóa tự do Văn học
Từ khóa tự do Phương pháp dạy học
Từ khóa tự do Luận văn Thạc sĩ
Từ khóa tự do Văn bản nghị luận
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Thị Ngọc Hà
Địa chỉ Kho Luận Án(1): LA.023502
Tệp tin điện tử https://thuvien.vinhuni.edu.vn/kiposdata1/anhbia/nhan/luanvan/luanvan 2021/la.23502thumbimage.jpg
000 00000nam#a2200000ua#4500
00194684
00251
00406C1529A-E5A9-431C-9503-5FA7C739BE80
005202208171437
008160608s2021 vm vie
0091 0
039|y20220817143749|zpvnhan
041 |avie
044 |aVN
082 |a407|bNH 987t/ 21|223 ed.
100 |aNgô, Thị Thanh Huyền|eTác giả
245 |aTổ chức hoạt động đọc, viết, nói, nghe trong dạy học văn bản nghị luận lớp 11 ở trường trung học phổ thông : |bLuận văn Thạc sĩ Lý luận và PPDH bộ môn Ngữ văn: 8140111 / |cNgô Thị Thanh Huyền; Ng.h.d.: TS Nguyễn Thị Ngọc Hà
260 |aNghệ An : |bĐại học Vinh, |c2021
300 |a157tr. ; |c27 cm
500 |aĐầu trang nhan đề ghi: Bộ Giáo dục và đào tạo. Trường Đại học Vinh
502 |aLuận văn (ThS) -- Trường Đại học Vinh, 2021
504 |aThư mục: Cuối chính văn|b67
650 |aVăn học
653 |aTrung học phổ thông
653 |aVăn học
653 |aPhương pháp dạy học
653 |aLuận văn Thạc sĩ
653 |aVăn bản nghị luận
700 |aNguyễn, Thị Ngọc Hà|eNg.h.d.|cTS
852|aTVV|bKho Luận Án|j(1): LA.023502
8561|uhttps://thuvien.vinhuni.edu.vn/kiposdata1/anhbia/nhan/luanvan/luanvan 2021/la.23502thumbimage.jpg
890|a1|b1|c1|d43
Dòng Mã vạch Nơi lưu Chỉ số xếp giá Loại tài liệu Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn
1 LA.023502 Kho Luận Án 407 NH 987t/ 21 Luận văn, Luận án 1
Comment