• Luận Văn Luận Án
  • Ký hiệu PL/XG: 807 NH 957t/ 22
    Nhan đề: Thiết kế và vận dụng hệ thống câu hỏi - bài tập dạy học đọc hiểu văn bản ở trường trugn học phổ thông :

DDC 807
Tác giả CN Nguyễn, Thị Hương
Nhan đề Thiết kế và vận dụng hệ thống câu hỏi - bài tập dạy học đọc hiểu văn bản ở trường trugn học phổ thông : Luận văn Thạc sĩ Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Ngữ văn: 8140111 / Nguyễn Thị Hương; Ng.h.d.: PGS.TS Phan Huy Dũng
Thông tin xuất bản Nghệ An : Đại học Vinh, 2022
Mô tả vật lý 166tr. ; 27 cm
Phụ chú Đầu trang nhan đề ghi: Bộ Giáo dục và đào tạo. Trường Đại học Vinh
Thuật ngữ chủ đề Văn học
Từ khóa tự do Văn học
Từ khóa tự do Bài tập
Từ khóa tự do Phương pháp dạy học
Từ khóa tự do Đọc hiểu
Từ khóa tự do Luận văn Thạc sĩ
Tác giả(bs) CN Phan, Huy Dũng
Địa chỉ Kho Luận Án(1): LA.024888
Tệp tin điện tử https://thuvien.vinhuni.edu.vn/kiposdata1/anhbia/nhan/luanvan/luanvan2022/la.024888thumbimage.jpg
000 00000nam#a2200000ua#4500
00197028
00251
00405E696D0-579F-49E0-BD86-B8BD396436B5
005202305311459
008160608s2022 vm vie
0091 0
039|y20230531145934|zpvnhan
041 |avie
044 |aVN
082 |a807|bNH 957t/ 22|223 ed.
100 |aNguyễn, Thị Hương|eTác giả
245 |aThiết kế và vận dụng hệ thống câu hỏi - bài tập dạy học đọc hiểu văn bản ở trường trugn học phổ thông : |bLuận văn Thạc sĩ Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Ngữ văn: 8140111 / |cNguyễn Thị Hương; Ng.h.d.: PGS.TS Phan Huy Dũng
260 |aNghệ An : |bĐại học Vinh, |c2022
300 |a166tr. ; |c27 cm
500 |aĐầu trang nhan đề ghi: Bộ Giáo dục và đào tạo. Trường Đại học Vinh
502 |aLuận văn (ThS) -- Trường Đại học Vinh, 2022
504 |aThư mục cuối chính văn|b78
650 |aVăn học
653 |aVăn học
653 |aBài tập
653 |aPhương pháp dạy học
653 |aĐọc hiểu
653 |aLuận văn Thạc sĩ
700 |aPhan, Huy Dũng|eNg.h.d.|cPGS.TS
852|aTVV|bKho Luận Án|j(1): LA.024888
8561|uhttps://thuvien.vinhuni.edu.vn/kiposdata1/anhbia/nhan/luanvan/luanvan2022/la.024888thumbimage.jpg
890|a1|b0|c1|d34
Dòng Mã vạch Nơi lưu Chỉ số xếp giá Loại tài liệu Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn
1 LA.024888 Kho Luận Án 807 NH 957t/ 22 Luận văn, Luận án 1
Comment