• Luận Văn Luận Án
  • Ký hiệu PL/XG: 807 LH 6787h/ 22
    Nhan đề: Hướng dẫn học sinh thực hiện quy trình viết trong hoạt động viết của môn ngữ văn ở trường trung học phổ thông :

DDC 807
Tác giả CN Lê, Thị Quỳnh Hoa
Nhan đề Hướng dẫn học sinh thực hiện quy trình viết trong hoạt động viết của môn ngữ văn ở trường trung học phổ thông : Luận văn Thạc sĩ Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Ngữ văn: 8140111 / Lê Thị Quỳnh Hoa; Ng.h.d.: PGS.TS Phan Huy Dũng
Thông tin xuất bản Nghệ An : Đại học Vinh, 2022
Mô tả vật lý 101tr. ; 27 cm
Phụ chú Đầu trang nhan đề ghi: Bộ Giáo dục và đào tạo. Trường Đại học Vinh
Thuật ngữ chủ đề Văn học
Từ khóa tự do Trung học phổ thông
Từ khóa tự do Văn học
Từ khóa tự do Phương pháp dạy học
Từ khóa tự do Luận văn Thạc sĩ
Từ khóa tự do Ngữ văn
Tác giả(bs) CN Phan, Huy Dũng
Địa chỉ Kho Luận Án(1): LA.024890
Tệp tin điện tử https://thuvien.vinhuni.edu.vn/kiposdata1/anhbia/nhan/luanvan/luanvan2022/la.024890thumbimage.jpg
000 00000nam#a2200000ua#4500
00197030
00251
004542B6DE5-45FA-4766-8B91-898F6A749285
005202305311530
008160608s2022 vm vie
0091 0
039|y20230531153056|zpvnhan
041 |avie
044 |aVN
082 |a807|bLH 6787h/ 22|223 ed
100 |aLê, Thị Quỳnh Hoa|eTác giả
245 |aHướng dẫn học sinh thực hiện quy trình viết trong hoạt động viết của môn ngữ văn ở trường trung học phổ thông : |bLuận văn Thạc sĩ Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Ngữ văn: 8140111 / |cLê Thị Quỳnh Hoa; Ng.h.d.: PGS.TS Phan Huy Dũng
260 |aNghệ An : |bĐại học Vinh, |c2022
300 |a101tr. ; |c27 cm
500 |aĐầu trang nhan đề ghi: Bộ Giáo dục và đào tạo. Trường Đại học Vinh
502 |aLuận văn (ThS) -- Trường Đại học Vinh, 2022
504 |aThư mục cuối chính văn|b56
650 |aVăn học
653 |aTrung học phổ thông
653 |aVăn học
653 |aPhương pháp dạy học
653 |aLuận văn Thạc sĩ
653 |aNgữ văn
700 |aPhan, Huy Dũng|eNg.h.d.|cPGS.TS
852|aTVV|bKho Luận Án|j(1): LA.024890
8561|uhttps://thuvien.vinhuni.edu.vn/kiposdata1/anhbia/nhan/luanvan/luanvan2022/la.024890thumbimage.jpg
890|a1|b3|c1|d38
Dòng Mã vạch Nơi lưu Chỉ số xếp giá Loại tài liệu Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn
1 LA.024890 Kho Luận Án 807 LH 6787h/ 22 Luận văn, Luận án 1
Comment