• Luận Văn Luận Án
  • Ký hiệu PL/XG: 807 PT 7722t/ 21
    Nhan đề: Tổ chức hoạt đọng thảo luận nhóm cho học sinh trong dạy học nói và nghe ở lớp 10 chương trình giáo dục phổ thông môn ngữ văn 2018 (ngữ liệu SGK kết nối tri thức với cuộc sống) :

DDC 807
Tác giả CN Phạm, Thị Quỳnh Trang
Nhan đề Tổ chức hoạt đọng thảo luận nhóm cho học sinh trong dạy học nói và nghe ở lớp 10 chương trình giáo dục phổ thông môn ngữ văn 2018 (ngữ liệu SGK kết nối tri thức với cuộc sống) : Luận văn Thạc sĩ Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Ngữ văn: 8140111 / Phạm Thị Quỳnh Trang; Ng.h.d.: TS Lưu Thị Trường Giang
Thông tin xuất bản Nghệ An : Đại học Vinh, 2021
Mô tả vật lý 167tr. ; 27 cm
Phụ chú Đầu trang nhan đề ghi: Bộ Giáo dục và đào tạo. Trường Đại học Vinh
Thuật ngữ chủ đề Phương pháp dạy học
Từ khóa tự do Văn học
Từ khóa tự do Phương pháp dạy học
Từ khóa tự do Luận văn Thạc sĩ
Từ khóa tự do Ngữ văn
Từ khóa tự do Thảo luận nhóm
Tác giả(bs) CN Lưu, Thị Trường Giang
Địa chỉ Kho Luận Án(1): LA.024912
Tệp tin điện tử https://thuvien.vinhuni.edu.vn/kiposdata1/anhbia/nhan/luanvan/luanvan2022/la.024912thumbimage.jpg
000 00000nam#a2200000ua#4500
00197073
00251
00483C6372B-787D-4C52-A4FA-E9F42927515E
005202306060828
008160608s2021 vm vie
0091 0
039|y20230606082808|zpvnhan
041 |avie
044 |aVN
082 |a807|bPT 7722t/ 21|223 ed.
100 |aPhạm, Thị Quỳnh Trang|eTác giả
245 |aTổ chức hoạt đọng thảo luận nhóm cho học sinh trong dạy học nói và nghe ở lớp 10 chương trình giáo dục phổ thông môn ngữ văn 2018 (ngữ liệu SGK kết nối tri thức với cuộc sống) : |bLuận văn Thạc sĩ Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Ngữ văn: 8140111 / |cPhạm Thị Quỳnh Trang; Ng.h.d.: TS Lưu Thị Trường Giang
260 |aNghệ An : |bĐại học Vinh, |c2021
300 |a167tr. ; |c27 cm
500 |aĐầu trang nhan đề ghi: Bộ Giáo dục và đào tạo. Trường Đại học Vinh
502 |aLuận văn (ThS) -- Trường Đại học Vinh, 2022
504 |aThư mục cuối chính văn|b67
650 |aPhương pháp dạy học
653 |aVăn học
653 |aPhương pháp dạy học
653 |aLuận văn Thạc sĩ
653 |aNgữ văn
653 |aThảo luận nhóm
700 |aLưu, Thị Trường Giang|eNg.h.d.|cTS
852|aTVV|bKho Luận Án|j(1): LA.024912
8561|uhttps://thuvien.vinhuni.edu.vn/kiposdata1/anhbia/nhan/luanvan/luanvan2022/la.024912thumbimage.jpg
890|a1|b0|c1|d86
Dòng Mã vạch Nơi lưu Chỉ số xếp giá Loại tài liệu Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn
1 LA.024912 Kho Luận Án 807 PT 7722t/ 21 Luận văn, Luận án 1
Comment