• Luận Văn Luận Án
  • Ký hiệu PL/XG: 807 ĐN 5763t/ 22
    Nhan đề: Tổ chức khởi động các hoạt động đọc, viết, nói - nghe trong dạy học ngữ văn 10 (theo chương trình GDPT môn ngữ văn 2018) :

DDC 807
Tác giả CN Đặng, Thị Ngọc
Nhan đề Tổ chức khởi động các hoạt động đọc, viết, nói - nghe trong dạy học ngữ văn 10 (theo chương trình GDPT môn ngữ văn 2018) : Luận văn Thạc sĩ Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Ngữ văn: 8140111 / Đặng Thị Ngọc; Ng.h.d.: TS Nguyễn Thị Ngọc Hà
Thông tin xuất bản Nghệ An : Đại học Vinh, 2022
Mô tả vật lý 115tr. ; 27 cm
Phụ chú Đầu trang nhan đề ghi: Bộ Giáo dục và đào tạo. Trường Đại học Vinh
Thuật ngữ chủ đề Phương pháp dạy học
Từ khóa tự do Văn học
Từ khóa tự do Phương pháp dạy học
Từ khóa tự do Luận văn Thạc sĩ
Từ khóa tự do Ngữ văn
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Thị Ngọc Hà
Địa chỉ Kho Luận Án(1): LA.024914
Tệp tin điện tử https://thuvien.vinhuni.edu.vn/kiposdata1/anhbia/nhan/luanvan/luanvan2022/la.024914thumbimage.jpg
000 00000nam#a2200000ua#4500
00197075
00251
004B9BEEC15-C252-4B3C-A36A-6C37B16180E9
005202306060847
008160608s2022 vm vie
0091 0
039|y20230606084707|zpvnhan
041 |avie
044 |aVN
082 |a807|bĐN 5763t/ 22|223 ed.
100 |aĐặng, Thị Ngọc|eTác giả
245 |aTổ chức khởi động các hoạt động đọc, viết, nói - nghe trong dạy học ngữ văn 10 (theo chương trình GDPT môn ngữ văn 2018) : |bLuận văn Thạc sĩ Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Ngữ văn: 8140111 / |cĐặng Thị Ngọc; Ng.h.d.: TS Nguyễn Thị Ngọc Hà
260 |aNghệ An : |bĐại học Vinh, |c2022
300 |a115tr. ; |c27 cm
500 |aĐầu trang nhan đề ghi: Bộ Giáo dục và đào tạo. Trường Đại học Vinh
502 |aLuận văn (ThS) -- Trường Đại học Vinh, 2022
504 |aThư mục cuối chính văn|b60
650 |aPhương pháp dạy học
653 |aVăn học
653 |aPhương pháp dạy học
653 |aLuận văn Thạc sĩ
653 |aNgữ văn
700 |aNguyễn, Thị Ngọc Hà|eNg.h.d.|cTS
852|aTVV|bKho Luận Án|j(1): LA.024914
8561|uhttps://thuvien.vinhuni.edu.vn/kiposdata1/anhbia/nhan/luanvan/luanvan2022/la.024914thumbimage.jpg
890|a1|b0|c1|d29
Dòng Mã vạch Nơi lưu Chỉ số xếp giá Loại tài liệu Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn
1 LA.024914 Kho Luận Án 807 ĐN 5763t/ 22 Luận văn, Luận án 1
Comment