• Sách
  • Nhan đề: Khai thác hải sản bằng nghề lưới vây /

ISBN Giá: VNĐ
Tác giả CN Trần, Đức Phú
Nhan đề Khai thác hải sản bằng nghề lưới vây / TS Trần Đức Phú (Chủ biên), ThS Nguyễn Trọng Thảo,ThS Nguyễn Trọng Lương, ThS Vũ Kế Nghiệp
Thông tin xuất bản Hà Nội : Khoa học và kỹ thuật, 2016
Mô tả vật lý 103 tr. ; 24 cm.
Thuật ngữ chủ đề Sinh học
Từ khóa tự do Sinh học
Từ khóa tự do Khai thác hải sản
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Trọng Lương
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Trọng Thảo
Tác giả(bs) CN Vũ, Kế Nghiệp
Địa chỉ
000 00000nam#a2200000ua#4500
00198555
0021
004FAAC17DC-C550-4C12-A6EE-3779944F01DD
005202311021035
008160608s2016 vm vie
0091 0
020 |cVNĐ
039|y20231102103514|zpvvananh
041 |avie
044 |aVN
100 |aTrần, Đức Phú|eChủ biên
245 |aKhai thác hải sản bằng nghề lưới vây / |cTS Trần Đức Phú (Chủ biên), ThS Nguyễn Trọng Thảo,ThS Nguyễn Trọng Lương, ThS Vũ Kế Nghiệp
260 |aHà Nội : |bKhoa học và kỹ thuật, |c2016
300 |a103 tr. ; |c24 cm.
650 |aSinh học
653 |aSinh học
653 |aKhai thác hải sản
700 |aNguyễn, Trọng Lương|eTác giả
700 |aNguyễn, Trọng Thảo|eTác giả
700 |aVũ, Kế Nghiệp|eTác giả
852 |aThư Viện Nguyễn Thúc Hào - Đại học Vinh
890|a0|b0|c1|d1
Không tìm thấy biểu ghi nào
Comment