• Sách
  • Nhan đề: Kỹ thuật khai thác cá nghề lưới vây /

ISBN Giá: VNĐ
Tác giả CN Thái, Văn Ngạn
Nhan đề Kỹ thuật khai thác cá nghề lưới vây / TS Thái Văn Ngạn
Thông tin xuất bản Tp. Hồ Chí Minh : Nông nghiệp, 2004
Mô tả vật lý 62 tr. ; 24 cm.
Thuật ngữ chủ đề Nông nghiêp
Từ khóa tự do Sinh học
Từ khóa tự do Thủy hải sản
Từ khóa tự do Khai thác cá
Địa chỉ
000 00000nam#a2200000ua#4500
00198561
0021
00425E3BF46-5B27-492C-9D21-4B8BC469F19B
005202311060921
008160608s2004 vm vie
0091 0
020 |cVNĐ
039|y20231106092117|zpvvananh
041 |avie
044 |aVN
100 |aThái, Văn Ngạn|cTS|eTác giả
245 |aKỹ thuật khai thác cá nghề lưới vây / |cTS Thái Văn Ngạn
260 |aTp. Hồ Chí Minh : |bNông nghiệp, |c2004
300 |a62 tr. ; |c24 cm.
650 |aNông nghiêp
653 |aSinh học
653 |aThủy hải sản
653 |aKhai thác cá
852 |aThư Viện Nguyễn Thúc Hào - Đại học Vinh
890|a0|b0|c1|d1
Không tìm thấy biểu ghi nào
Comment