• Sách
  • Ký hiệu PL/XG: 370 HA 596b/ 21
    Nhan đề: 300 tình huống giao tiếp sư phạm /

ISBN 978-604-0-28051-0 Giá: 75.000 VNĐ
DDC 370
Tác giả CN Hoàng, Anh
Nhan đề 300 tình huống giao tiếp sư phạm / PGS.TS Hoàng Anh, PGS.TS Đỗ Thị Châu
Lần xuất bản Tái bản lần thứ 6
Thông tin xuất bản Hà Nội : Giáo dục, 2021
Mô tả vật lý 371 tr. ; 21 cm.
Tóm tắt Giới thiệu những tình huống giao tiếp sư phạm giữa giáo viên - học sinh, giáo viên - giáo viên, giáo viên - cha mẹ học sinh, người học - người học và tình huống giao tiếp sư phạm chưa khoa học. Phân tích một số tình huống giao tiếp sư phạm hay và những mẩu chuyện về giao tiếp sư phạm
Thuật ngữ chủ đề Giáo dục
Từ khóa tự do Giáo dục
Từ khóa tự do Giao tiếp sư phạm
Từ khóa tự do Tình huống
Tác giả(bs) CN Đỗ, Thị Châu
Địa chỉ Kho Giáo dục(10): GD.004175-84
Tệp tin điện tử https://thuvien.vinhuni.edu.vn/kiposdata1/anhbia/vananh/giaoduc/gd.004175thumbimage.jpg
000 00000nam#a2200000ua#4500
00198563
0021
00487D50CCF-3C5C-4279-B4C7-4AAE315B2B57
005202311060947
008160608s2021 vm vie
0091 0
020 |a978-604-0-28051-0|c75.000 VNĐ
039|y20231106094758|zbmvananh
040|aVN
041 |avie
082 |a370|bHA 596b/ 21|223 ed.
100 |aHoàng, Anh|cPGS.TS.|eTác giả
245 |a300 tình huống giao tiếp sư phạm / |cPGS.TS Hoàng Anh, PGS.TS Đỗ Thị Châu
250 |aTái bản lần thứ 6
260 |aHà Nội : |bGiáo dục, |c2021
300 |a371 tr. ; |c21 cm.
504 |aTài liệu tham khảo: tr. 369 - 370|b25
520 |aGiới thiệu những tình huống giao tiếp sư phạm giữa giáo viên - học sinh, giáo viên - giáo viên, giáo viên - cha mẹ học sinh, người học - người học và tình huống giao tiếp sư phạm chưa khoa học. Phân tích một số tình huống giao tiếp sư phạm hay và những mẩu chuyện về giao tiếp sư phạm
650 |aGiáo dục
653 |aGiáo dục
653 |aGiao tiếp sư phạm
653 |aTình huống
700 |aĐỗ, Thị Châu|cPGS.TS. |eTác giả
852|aTVV|bKho Giáo dục|j(10): GD.004175-84
8561|uhttps://thuvien.vinhuni.edu.vn/kiposdata1/anhbia/vananh/giaoduc/gd.004175thumbimage.jpg
890|a10|b3|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu Chỉ số xếp giá Loại tài liệu Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn
1 GD.004184 Kho Giáo dục 370 HA 596b/ 21 Sách Tiếng Việt 10
2 GD.004183 Kho Giáo dục 370 HA 596b/ 21 Sách Tiếng Việt 9
3 GD.004182 Kho Giáo dục 370 HA 596b/ 21 Sách Tiếng Việt 8
4 GD.004181 Kho Giáo dục 370 HA 596b/ 21 Sách Tiếng Việt 7
5 GD.004180 Kho Giáo dục 370 HA 596b/ 21 Sách Tiếng Việt 6
6 GD.004179 Kho Giáo dục 370 HA 596b/ 21 Sách Tiếng Việt 5
7 GD.004178 Kho Giáo dục 370 HA 596b/ 21 Sách Tiếng Việt 4
8 GD.004177 Kho Giáo dục 370 HA 596b/ 21 Sách Tiếng Việt 3
9 GD.004176 Kho Giáo dục 370 HA 596b/ 21 Sách Tiếng Việt 2
10 GD.004175 Kho Giáo dục 370 HA 596b/ 21 Sách Tiếng Việt 1
Comment