• Sách
  • Ký hiệu PL/XG: 370 M 5111l/ 22
    Nhan đề: Lí luận dạy học hiện đại :

ISBN 978-604-54-9067-9 Giá: 70.000 VNĐ
DDC 370
Tác giả CN Meier, Bernd
Nhan đề Lí luận dạy học hiện đại : Cơ sở đổi mới mục tiêu, nội dung và phương pháp dạy học / Bernd Meier, Nguyễn Văn Cường
Lần xuất bản In lần thứ 9
Thông tin xuất bản Hà Nội : Đại học Sư phạm, 2022
Mô tả vật lý 231 tr. : Minh hoạ ; 24 cm.
Tóm tắt Trình bày các vấn đề lý thuyết học tập và chiến lược học tập, giáo dục, mô hình dạy học, phát triển năng lực và mục tiêu dạy học, nội dung dạy học, phương pháp dạy học, phương tiện dạy học, bài tập định hướng năng lực, đánh giá và cho điểm thành tích học tập
Thuật ngữ chủ đề Giáo dục
Từ khóa tự do Phương pháp dạy học
Từ khóa tự do Giáo dục
Từ khóa tự do Đổi mới
Từ khóa tự do Lí luận dạy học
Từ khóa tự do Dạy học hiện đại
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Văn Cường
Địa chỉ Kho Giáo dục(10): GD.004132-41
Tệp tin điện tử https://thuvien.vinhuni.edu.vn/kiposdata1/anhbia/vananh/giaoduc/gd.004132thumbimage.jpg
000 00000nam#a2200000ua#4500
00198565
0021
0040AF3C61C-F5D4-4CA7-B638-A28FFA47670C
005202311061026
008160608s2022 vm vie
0091 0
020 |a978-604-54-9067-9|c70.000 VNĐ
039|y20231106102635|zbmvananh
040|aVN
041 |avie
082 |a370|bM 5111l/ 22|223 ed.
100 |aMeier, Bernd|eTác giả
245 |aLí luận dạy học hiện đại : |bCơ sở đổi mới mục tiêu, nội dung và phương pháp dạy học / |cBernd Meier, Nguyễn Văn Cường
250 |aIn lần thứ 9
260 |aHà Nội : |bĐại học Sư phạm, |c2022
300 |a231 tr. : |bMinh hoạ ; |c24 cm.
504 |aTài liệu tham khảo: tr. 231|b10
520 |aTrình bày các vấn đề lý thuyết học tập và chiến lược học tập, giáo dục, mô hình dạy học, phát triển năng lực và mục tiêu dạy học, nội dung dạy học, phương pháp dạy học, phương tiện dạy học, bài tập định hướng năng lực, đánh giá và cho điểm thành tích học tập
650 |aGiáo dục
653 |aPhương pháp dạy học
653 |aGiáo dục
653 |aĐổi mới
653 |aLí luận dạy học
653 |aDạy học hiện đại
700 |aNguyễn, Văn Cường|eTác giả
852|aTVV|bKho Giáo dục|j(10): GD.004132-41
8561|uhttps://thuvien.vinhuni.edu.vn/kiposdata1/anhbia/vananh/giaoduc/gd.004132thumbimage.jpg
890|a10|b1|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu Chỉ số xếp giá Loại tài liệu Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn
1 GD.004141 Kho Giáo dục 370 M 5111l/ 22 Sách Tiếng Việt 10
2 GD.004140 Kho Giáo dục 370 M 5111l/ 22 Sách Tiếng Việt 9
3 GD.004139 Kho Giáo dục 370 M 5111l/ 22 Sách Tiếng Việt 8
4 GD.004138 Kho Giáo dục 370 M 5111l/ 22 Sách Tiếng Việt 7
5 GD.004137 Kho Giáo dục 370 M 5111l/ 22 Sách Tiếng Việt 6
6 GD.004136 Kho Giáo dục 370 M 5111l/ 22 Sách Tiếng Việt 5
7 GD.004135 Kho Giáo dục 370 M 5111l/ 22 Sách Tiếng Việt 4
8 GD.004133 Kho Giáo dục 370 M 5111l/ 22 Sách Tiếng Việt 2
9 GD.004132 Kho Giáo dục 370 M 5111l/ 22 Sách Tiếng Việt 1
10 GD.004134 Kho Giáo dục 370 M 5111l/ 22 Sách Tiếng Việt 3 Hạn trả:13-03-2024
Comment