Thông báo: Thời gian phục vụ bạn đọc sử dụng không gian học tập tại Tầng 1 nhà Thư viện

 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

Trung tâm Thông tin – Thư viện

Nguyễn Thúc Hào

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                                                                                Nghệ An, ngày 15 tháng 10 năm 2018.

THÔNG BÁO

THỜI GIAN PHỤC VỤ BẠN ĐỌC SỬ DỤNG

KHÔNG GIAN HỌC TẬP TẠI TẦNG 1 NHÀ THƯ VIỆN

Từ tháng 10 năm 2018, Không gian học tập tại tầng 1 nhà Thư viện chính thức đưa vào sử dụng, phục vụ tốt chương trình đào tạo tiếp cận theo CDIO. Để tạo điều kiện thuận lợi và thời gian cho cán bộ, giảng viên, nghiên cứu sinh, học viên cao học, học sinh sinh viên, Trung tâm mở cửa phục vụ thông tầm các ngày trong tuần kể cả thứ Bày và Chủ nhật cụ thể như sau:

  • Từ thứ 2 đến thứ 6:            Mở cửa phục vụ từ 7h30 – 21h30
  •  Thứ 7 và Chủ nhật:           Mở cửa phục vụ từ 7h30 – 17h00

Trung tâm trân trọng thông báo để bạn đọc đến khai thác và sử dụng không gian học tập tại thư viện.

    GIÁM ĐỐC

 

 

TS. Vũ Duy Hiệp