Thông báo Sinh viên kích hoạt THẺ THƯ VIỆN

THÔNG BÁO

Về việc kích hoạt thẻ sử dụng thư viện cho bạn đọc

Kính gửi:    -  Quản lý sinh viên các đơn vị đào tạo; 

                   -  Các lớp HSSV, Học viên sau đại học.

    Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho bạn đọc trong toàn trường sử dụng thư viện, đáp ứng nhu cầu thông tin khoa học và  học liệu,  phục vụ tốt chương trình đào tạo tiếp cận CDIO,  mời bạn đọc đến Trung tâm Thông tin - Thư viện Nguyễn Thúc Hào để thực hiện các nội dung sau:

1.   Kích hoạt  thẻ  thư  viện trong phần mềm KIPOS để bạn đọc mượn giáo trình tài liệu, truy cập cơ sở dữ liệu  điện tử trực tuyến Online và thư viện số.

2.  Cán bộ Thư viện hướng dẫn trực tiếp trên máy cho bạn đọc cách tra cứu tìm tin qua phần mềm quản trị thư viện KIPOS, tìm giáo trình, tài liệu tại các  kho sách và khai thác thư viện số. 

Thời gian, địa điểm:

- Thời gian: Các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (theo giờ hành chính)

- Địa điểm: Phòng máy tính tầng 3 – Tòa nhà Thư viện

Để có kết quả tốt trong học tập và nghiên cứu, Trung tâm Thông tin - Thư viện Nguyễn Thúc Hào rất vui được đón tiếp đông đảo các bạn sinh viên đến khai thác thông tin và sử dụng Thư viện.

Chi tiết liên hệ điện thoại:  0944.542.955 – Thúy Lan.

 Email:   thuviendhv@vinhuni.edu.vn; thuviendhv1@gmail.com

         

                                                TRUNG TÂM THÔNG TIN THƯ VIỆN – NGUYỄN THÚC HÀO