Thông báo thời gian mở cửa thông tầm không gian học tập tại tầng 1

THÔNG BÁO

MỞ CỬA I NHÀ THƯ VIỆN

Từ tháng 4 năm 2022, Không gian học tập tại tầng 1 nhà Thư viện mở cửa phục vụ các ngày trong tuần như sau:

Từ thứ 2 đến thứ 6:      Thời gian: Từ 7h00 – 21h00

Thứ Bảy:                       Thời gian: Từ 7h30 – 17h00

 Trân trọng thông báo để bạn đọc đến khai thác và sử dụng không gian học tập tại Thư viện hiệu quả.

 

       GIÁM ĐỐC

            (Đã ký)

ThS. Nguyễn Đức Bình