Dịp hè 2017, Để chuẩn bị hồi cố và sắp xếp lại kho sách nhằm phục vụ tốt cho bạn đọc vào năm học mới, Trung tâm Thông tin – Thư viện Nguyễn Thúc Hào trường Đại Học Vinh xin trân trọng thông báo thời gian: 

  • Từ ngày: 17/07/2017 ( thứ hai) đến hết ngày 21/7/2017(thứ sáu), Trung tâm tạm ngừng phục vụ nghỉ tạo điều kiện cho cán bộ đi du lịch
  • Ngày 24/07/2017 ( thứ hai), Trung tâm phục vụ trở lại bình thường

 

Trung tâm Thư viện trân trọng thông báo!