Thông báo về việc tổ chức ôn tập cho các đối tượng dự thi tuyển sinh cao học đợt 2 năm 2016

Thực hiện chủ trương của Nhà trường về việc tổ chức ôn tập cho các đối tượng (có nhu cầu) dự thi vào các chuyên ngành đào tạo Thạc sỹ của Trường Đại học Vinh đợt 2 năm 2016; Căn cứ Thông báo số79/TB-ĐHV ngày 30 tháng 3 năm 2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh, Trung tâm Đào tạo liên tục thông báo kế hoạch ôn tập như sau:

1. Thời gian đăng kí và dự kiến kế hoạch ôn tập

- Lớp ôn tập môn tiếng Anh: Các ngày 27; 28/8/2016.

- Lớp ôn tập môn Triết học: Các ngày 03; 04/9/2016.

- Lớp ôn tập các môn khác: Các ngày 05; 06/9/2016 (tùy thuộc số lượng học viên đăng kí).

Học viên có nhu cầu đăng kí trực tiếp tại Trung tâm đào tạo liên tục hoặc Phòng Đào tạo Sau đại học trước ngày 20/8/2016.

2. Về định mức thu kinh phí ôn tập (đối với khu vực tuyển sinh tại Trường Đại học Vinh)

- Đối với lớp có số lượng tham gia học từ 05 người trở lên, định mức thu là 1.200.000đ/người/môn.

- Đối với lớp có số người tham gia học từ 04 người trở xuống, tùy số lượng cụ thể và thống nhất giữa hai bên, định mức thu sẽ tăng thêm để đảm bảo thu chi theo quy định của nhà Trường.

3. Liên hệ: Trung tâm Đào tạo liên tục, tầng 1 nhà A0, điện thoại: 0917.761289 (cô Lê Thị Hà); 0949.785557 (cô Phạm Thị Quỳnh Như).