Từ 04/05/2023, Thư viện trở lại phục vụ bạn đọc như thường lệ.