Sử dụng bộ tài liệu số: Bồi dưỡng theo chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên

Đáp ứng nhu cầu giáo trình, tài liệu phục vụ cho công tác đào tạo và bồi dưỡng giáo viên, Trung tâm đã bổ sung 10 bộ tài liệu bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên, giáo viên từ mầm non đến đại học, được xếp tại kho sách Giáo trình, tầng 5 nhà thư viện.Hiện nay, bộ tài liệu trên đã được số hoá và đưa lên thư viện số để đông đảo  giảng  viên và các học viên  khai thác  phục vụ cho  giảng dạy, học tập.

            Trung tâm trân trọng thông báo tới toàn thể cán bộ, giảng viên và các học viên biết để sử dụng hiệu quả bộ tài liệu này trên thư viện số của trường theo địa chỉ truy cập: 

http://thuvien.vinhuni.edu.vn/Opac/Default.aspx?mnuid=146&collection_id=33&material_type=2.

Chọn cuốn tài liệu cần đọc, xuất hiện giao diện :

( Hình 2.2.2 Chọn tài liệu số đọc trực tiếp)

Nháy chuột vào tài liệu số cần đọc, nhập tài khoản và mật khẩu như (hình 2.2.3). Sau đó nháy chuột vào  login hoặc ấn enter

                               ( Hình 2.2.3)

Nội dung cuốn sách xuất hiện, bạn bấm vào biểu tượng phía trên bên trái màn hình (hình 2.2.4)để đọc sách.

                      (Hình 2.2.4) 

Chi tiết liên hệ:  DĐ: 0912.583.729, 0944.542.955.

Email: thuviendhv@vinhuni.edu.vn